PÉTER ALPÁR  (ao)   -  SZAGGATOTT VONAL  /  BROKEN LINE,    a természet erőit használó folyamatmű;  installáció  /  process  work  using the forces of nature;  installation

Az élő univerzumot átjárja egy monoton lüktetés, ami megnyilvánul a lét minden síkján, a nap- és évszakokban, élettani jelenségekben, mint a szívverés, a ki- és belégzés, a tücskök, kabócák ciripelése, a források csöpögése. Vég nélkül lehetne sorolni a példákat el a legelvontabb vallásfilozófiai elmélkedésekig, mint a buddhizmus reinkarnáció elméletének lét és nemlét dualitása. Ezt a ritmust, amit zeneileg talán a dob monoton zöreje fejez ki a legszemléletesebben, az élet hangjaként is értelmezhetjük. Ahol nincs jelen zöngése, az tőlünk egy teljesen idegen sík, szinte elképzelhetetlen. Hétköznapi tudatunkkal felfoghatatlan. De ez is csak egy része a „zenének”: az élet lüktető ritmusa és rá válaszként annak feloldódása.
Az üresre válaszol a teli, a csendre a hang, a fényre a sötétség, a fehérre a fekete. Vizuálisan ez egy szaggatott vonal. Egy fekete kocka vagy kör, majd a lap fehérjének üressége, újra fekete forma, majd megint üresség ................ ............................................................................................................................. ..................... valahogy így.
Egymás szorításában, egymás feloldásában, egymás felszabadításában.

Az igazi rejtély nem is maga a ritussá nemesülő ritmus, hanem az a láthatatlan szál, amire mindez fel van fűzve, ami megadja irányát és értelmét
 
The living universe is pervaded by a monotonous pulsation, which manifests itself at every level of existence, in the parts of the day and in the seasons, in physiological phenomena, such as the heartbeat, the breathing in and out, the chirr of crickets and cicadae, the dripping of springs. The examples could be endlessly enumerated to the most abstract religious-philosophical reflections, such as the duality of existence and non-existence of the reincarnation theory of Buddhism. This rhythm, which can be conveyed most expressively by the monotonous rumble of the drum, can be interpreted as the voice of life. Where this voice is not present, it is a dimension totally strange to us, it is almost unimaginable. It is incomprehensible with our flesh-and-blood consciousness. However, this is only one part of the “music”: the pulsating rhythm of life and its dissolution as a response to it.
The full responds to the empty, the voice responds to silence, darkness to light, black to white. Visually this is a broken line. A black cube or circle, then the emptiness of the white page, the black form again, then emptiness again.................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..................... somehow like this.
In one another's constraint, dissolution and liberation.

The real mystery is not the rhythm sublimating into a rite, but the invisible line onto which all this is strung, which determines its direction and sense.

Anyaghasználat:
jég, gipsz, dróthuzal, fémcső, papír.

Műleírás:
Egy elkülönített vagy különálló térben, minimum egy, maximum öt objektum kerül elhelyezésre. Mindegyik objektum egy-egy szaggatott vonal, fehér és fekete gömbformákból.
Ezek a „vonalak” összekötik a tér mennyezetét a talajjal. Ideális esetben mindegyik objektum külön-külön meg van felülről világítva. Körben a tér homályos. A falak és a padló síkja üres, fehér felületek.
A fekete golyók, amelyek alapanyaga a jég, lassan elolvadnak, egyre kisebbek lesznek, végül eltűnnek. A folyamat alatt a fehér golyók térfogatukból nem veszítenek. Minél lejjebb helyezkedik el egy fehér gömb, annál jobban befeketedik a fekete golyók olvadékától. A gravitáció hatására a golyók egyre lejjebb csúsznak.
A folyamat végére a szaggatott vonalak megszűnnek, és csak az elpiszkolódott és megereszkedett fehér golyók maradnak. Alattuk, mint egy óriási fekete-fehér festmény, az elszíneződött alap.
A folyamat időtartama a hőmérséklet függvénye, de feltehetően 2-3 nap.

A SZAGGATOTT VONAL I. installáció fotódokumentációja megtekinthető, és a SZAGGATOTT VONAL II. installáció folyamata követhető a következő webcímen:
http://picasaweb.google.com/moastudio.info/SZAGGATOTTVONAL

The photo documentary of the installation BROKEN LINE I. can be seen and the process of the installation BROKEN LINE II. can be followed on the following website:
http://picasaweb.google.com/moastudio.info/SZAGGATOTTVONAL


Use of material:
ice, gypsum, wire, iron tube, paper.

Artwork description:
In a separate(d) space minimum one, maximum five objects are placed. Each object represents a broken line, out of white and black ball forms.
These “lines” connect the ceiling of the hall with the soil. In an ideal case, each object is lit separately from above. The space around is dim. The planes of the walls and the floor are empty, white surfaces.
The black balls, whose basic material is ice, slowly melt, they grow smaller and smaller, finally they vanish. During the process the white balls do not lose their volumes. The lower a white ball is situated, the more it blackens because of the melting black balls. Under the effect of gravitation the balls slip lower and lower.
By the end of the process the broken lines disappear and there remain only the dirty and sagged white balls. Underneath there is the discoloured ground as a huge black-and-white painting.
The duration of the process depends on temperature; it will presumably take 2-3 days.

Az installációt bemutató kiállítás házigazdája és anyagköltségének támogatója az ÁRKOSI KULTURÁLIS KÖZPONT

Szakmai és szervezői támogatást nyújtott még az ERDÉLYI MŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG EGYESÜLET keretén belül működő MOA KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELY
Az installáció létrejötte semilyen módon nem kötődik a KÉPZŐMŰVÉSZETEK ÉVE HÁROMSZÉKEN rendezvénysorozathoz!